Meditation

med Franciska ”Kali” von Koch

Scrolla gärna hela vägen ner för att få tillgång till musik, guidade meditationer och för att registrera dig för nyheter.

”Att bara vara är en stor konst”

Som meditationslärare verkar Franciska, eller Kali som många kallar henne, främst genom föreningen 3juveler, där hon undervisar i Vipassana-meditation. Här kan du lyssna på några tal, sk dharmatal som hon hållit. Fler tal finns på https://3juveler.nu/

Hjärtats rymd & rum
Acceptans
Meditationsutövningens frukter

Kalendarium: www.3juveler.nu

Mindfulness som översätts till medveten sinnesnärvaro har en integrerad plats inom Vipassana-meditationens utövning.

Vipassana eller Insiktsmeditation kan spåras tillbaka till det sätt som Budda mediterade för 2500 år sedan. Att utöva insiktsmeditation går bra oavsett om man har en tro eller inte.

Meditationen, som karaktäriseras av koncentration och sinnesnärvaro, avser att stilla sinnet och förfina medvetenheten så att vi kan uppleva sanningen om vårt liv på ett direkt sätt, utan förvirring och distraherande hinder.

Utövandet av insiktsmeditation är ett ovärderligt verktyg för den som söker andligt uppvaknande, mental klarhet och en direkt vetskap om livets djupaste essens, bortom ord och koncept. Inom oss finns en naturlig frid och en potential för hjärtats gränslösa öppnande.

Under meditationen, som kan vara guidad eller tyst, utforskar vi kraften i att verkligen vila medvetet i nuet.  Vipassanameditation utövas gående, stående, sittande och liggande.

Regelbundna träffar med föredrag ger hon på måndagar på södermalm i Stockholm och varje termin håller hon någon stadsretreat samt en längre retreat med övernattning. Hon ger också kurser och workshops där det utforskande samtalet får vara med, sk inquiry.

Dana

Franciska/Kali tar emot donationer, så kallad Dana

Sedan 2020 är jag pensionär med garantipension, det är jag oerhört tacksam över. Med hjälp av donationer då jag undervisar och genom att ibland sälja en tavla blir det lättare att överleva. Men att undervisa i meditation, konst, att skriva böcker och producera musik har hittills inte gjort mig rik, snarare kostat mig, men däremot har det gjort mig lycklig att göra precis det jag vill.” Franciska

Dana är ett ord som kan översättas med generositet eller frivillig gåva. Den största gåvan av alla är undervisningen i meditation om befrielse från oro, stress och lidande. Denna gåva går inte att prissätta och har genom generationer nedärvts i en anda av generositet. Det är meditationslärare, munkar och nunnors sätt i Asiens att undervisa som vi valt att tillämpa även här i väst.

Det är med glädje som meditationslärarna i föreningen 3juveler fortsätter denna uråldriga tradition att dela med sig av visdomens undervisning utan att ta betalt. För att uttrycka uppskattning och praktisera generositet ges alla istället möjlighet att ge en donation för undervisningen. Här kan du ge för talen om du har glädje av dom och för musiken samt de guidade meditationer som du kan ladda ner utan kostnad från Soundcloud: https://soundcloud.com/kali-franciska-von-koch

Här är en guidad meditation över döden och hur man blir lycklig genom uppskattning, tacksamhet och förlåtelse i självkärlek. Den är producerad med klangskålar i bakgrunden i Studio PIX av Peter Hennix.

Guidad meditation

https://soundcloud.com/kali-franciska-von-koch

Franciska von Koch (Kali) har sedan sjuttiotalet många resor, retreater och möten med lärare från flera traditioner bakom sig.  Hon har undervisat i buddistisk meditation (Vipassana) sedan 90-talet bl.a i Indien, gjort många längre egna retreater. I början av år 2000 gick hon ett 2,5 årigt fördjupnings-program i buddha Dharma (DPP) vid Spirit Rock Meditation Center under ledning av Jack Kornfield med fler. Hon är också elev i Diamond Approach sedan början av 2000-talet

Under 90-talet spelade hon in musik och många guidade meditationer några av dem finner du här och fler på hennes Soundcloud-sida att lyssna på eller ladda ner:https://soundcloud.com/kali-franciska-von-koch

Ett guidad meditation över självkärlek finner du här:

Ge en donation till Franciska/Kali om du har glädje av hennes musik/tal/meditationer, tack!

Om du inte kan swisha till Franciska/Kali på 0723 11 80 44

kan du använda den säkra tjänsten nedan.

En gång
Månadsvis
Årligen

Make a one-time donation

Make a monthly donation

Make a yearly donation

Välj ett belopp

30,00 Skr
90,00 Skr
600,00 Skr
30,00 Skr
90,00 Skr
600,00 Skr
30,00 Skr
90,00 Skr
600,00 Skr

Eller ange ett anpassat belopp

Skr

Your contribution is appreciated.

Your contribution is appreciated.

Your contribution is appreciated.

DonateDonate monthlyDonate yearly

Dharma jewels

Är en Facebook-grupp med över 500 medlemmar. Här finner du alla meditationsprogram som Franciska/Kali håller: https://www.facebook.com/groups/Dharmajewels

Vill du prenumerera på nyheter från Franciska/Kali von Koch

Hjärtats väg
%d bloggare gillar detta: