KONSULT

Franciska von Koch

Hej och välkommen att reflektera dig själv genom ord, bild, musik, tystnad eller rörelser.

Jag har ansvarat för konstnärliga aktiviteter, haft utställningar, uppträtt som musiker och skådespelare, hållit i workshops, och utbildningar i arbete med unga och gamla. Jag är författare till boken ”Omvänt uppror” och jag har en steg-1 examen i psykoterapi & Expressive Arts.

Enskilda klienter erbjuds samtal och uttryckande konstterapi i Visby, Stockholm och online

På gång: HT 2021 Inquiry terminskurs samt helgretreat 8-10 okt

Anmälan och information: www.3juveler.nu

Kontakt information

Mobil: 46 0760 18 82 49 

E-post: mettha@gmail.com

Twitter: Kali_Franciska

REKOMMENDATION

Under åren 1991- 1997 drev jag, Franciska von Koch och Frans Kocken Svenska Voice Dialogue – Institutet med utbildning och enskilda kurser.

1997 assisterade vi Dr Stone/Winkelman på Delos i USA under ett program med relationsproblematik som tema.

”..Franciska von Koch har en gedigen utbildning i Voice Dialogue och hennes erfarenhet teoretiskt och kliniskt motsvarar en grundläggande och fördjupande kunskap i Transformationspsykologi med rötter hos bland annat CG Jung, Assagioli och Fritz Pearls.”  

Frans Kocken – Organisationskonsult, coach, leg psykolog – Tel: +46 414 60565

Som nybliven pensionär vet jag att livet inte är slut, tvärtom; det är nu jag har tid för det verkligt väsentliga!

REKOMMENDATION

Jag har några tunga år bakom mig med egna sjukdomar och en intensiv omvårdnad av min handikappade son. Franciska von Koch har stöttat och väglett mig ur en hopplöshet och gett mig nya verktyg att gå vidare i livet. Jag ger därför Franciska von Koch mina allra bästa rekommendationer.

SAAB – Anders Glassel M.Sc.E.E. – Radar Warning Receivers

Tel:· +46 734 37 40 44

REKOMMENDATION

Mitt namn är Birgit Skjönberg. Sedan hösten 2006 har jag haft stöd av Franciska von Koch  som mentor och coach. Jag har fått mycket värdefull hjälp med att utveckla min självkänsla och min självuppfattning. Samtalen med henne öppnar möjligheter att få nya perspektiv på det egna handlandet och förmåga att bryta gamla invanda tankebanor och istället förhålla sig på ett nytt sätt till de problem som man brottas med. Mot denna bakgrund är det min erfarenhet att Franciska von Koch är mycket väl lämpad som mentor och coach, såväl under normala som under mera stressiga livs- och arbetsförhållanden. Stockholm den 7 februari 2009

Birgit Skjönberg  (f.d. undervisningsråd på Skolverket/Statens skolinspektion)