KONSULT/TERAPI

Franciska von Koch

Idag tar jag emot enskilda klienter i mindre omfattning. Jag kan arbeta med kristerapi eller parterapi, det kan göras online eller in person, i Stockholm och på Gotland. Ibland åtar jag mig tillfälliga uppdrag; det kan vara allt från att leda allsång till att hjälpa till med konflikthantering eller undervisning i stresshantering/mindfulness. (2020). Jag ser till individens behov här och nu, vi gör upp en gemensam plan efter att ha samtalat ett par tre gånger. Många behöver prata och bli reflekterade samt lyssnade till, andra vill ha övningar för att gå djupare i sitt liv. När en relation stagnerar behövs ofta nycklar för att hitta tillbaka till närhet eller när någonting brister i tillvaron kan det empatiska behandlingsrummet ge utrymme att få känna sådant som ibland kan vara svårt att komma åt på egen hand. Många kommer till mig för att de har existentiella frågor och längtar efter själslig fördjupning.

Under mer än 30 år har jag arbetat med människor, som psykoterapeut, som lärare, mentor eller coach. Jag har lett grupper, enskilda och par genom kriser, genom samtalsterapi och ibland använt gestaltande metoder, rollspel (voice dialogue), uttryckande konst, musik, rörelse och meditation/mindfulness.

2013 kompletterade jag min tidigare utbildning inom transformationspsykologi och tog en Examen inom Expressive Arts med grundläggande psykoterapi STEG-1  under fyra år. Det var en mycket gedigen utbildning, därefter åren 2014-2019 var jag anställd inom äldreomsorgen i Solna Kommun som Temacoach inom konst och musik. Jag ansvarade för körverksamhet, konstnärliga aktiviteter och organiserade konserter och andra evenemang.

REKOMMENDATION

Under åren 1991- 1997 arbetade Franciska von Koch och jag som kollegor på det Svenska Voice Dialogue – Institutet både med utbildning och enskilda kurser.

1997 assisterade vi samtidigt Dr Stone/Winkelman på Delos i USA under en veckas program med relationsproblematik som tema. Deltagarna på detta program var deras egna elever som studerat under lång tid med dom. Jag intygar därmed att Franciska von Koch har en gedigen utbildning i Voice Dialogue och att hennes erfarenhet i ämnet både teoretiskt och kliniskt motsvarar en grundläggande och fördjupande kunskap i Transformationspsykologi med rötter hos bland annat CG Jung, Assagioli och Fritz Pearls.  

Frans Kocken

Organisationskonsult, coach, leg psykolog – Tel: +46 414 60565

REKOMMENDATION

Franciska von Koch är en mycket inspirerande och kreativ person som alltid har lätt att hitta nya lösningar på svåra situationer. Med sin värme och psykologiska kunskap har hon god förmåga att vägleda och vara ett personligt stöd både för grupper och enskilda personer.

Jag har erfarenhet av Kalis vägledande och terapeutiska arbete som elev, klient och vän sedan 17 år tillbaka och jag vill varmt rekommendera Franciska von Koch som coach och mentor. Vänliga hälsningar – Lena Blomquist, socionom, handläggare – Ersta Sköndal högskola -Enheten för forskning om det civila samhället

tel arb: 08-5550 5130

REKOMMENDATION 2009-02-06

Jag har några tunga år bakom mig med egna sjukdomar och en intensiv omvårdnad av min handikappade son. Franciska von Koch har stöttat och väglett mig ur en hopplöshet och gett mig nya verktyg att gå vidare i livet. Jag ger därför Franciska von Koch mina allra bästa rekommendationer.

SAAB – Anders Glassel M.Sc.E.E. – Radar Warning Receivers

Tel:· +46 734 37 40 44

REKOMMENDATION

Mitt namn är Birgit Skjönberg. Sedan hösten 2006 har jag haft stöd av Franciska von Koch  som mentor och coach. Jag har fått mycket värdefull hjälp med att utveckla min självkänsla och min självuppfattning. Samtalen med henne öppnar möjligheter att få nya perspektiv på det egna handlandet och förmåga att bryta gamla invanda tankebanor och istället förhålla sig på ett nytt sätt till de problem som man brottas med. Mot denna bakgrund är det min erfarenhet att Franciska von Koch är mycket väl lämpad som mentor och coach, såväl under normala som under mera stressiga livs- och arbetsförhållanden. Stockholm den 7 februari 2009

Birgit Skjönberg  (f.d. undervisningsråd på Skolverket/Statens skolinspektion)

REKOMMENDATION – Franciska von Kochs stöd har givit mig ökat självförtroende, förmågan att ta egna initiativ utan förutfattade menigar. Detta har inspirerat mig till att bli mer modig så att jag vågar mig på nya utmaningar. Narges, Frisör

REKOMMENDATION – Franciska von Koch är en kunnig lärare/mentor och hon har varit lärare på vår grundläggande psykoterapi utbildning (steg 1). Som mentor och personlig coach vet jag att hon med stor empatisk förmåga har gjort ett uppskattat och stöttande arbete under många år. 

Bo Wikström, Leg psykolog – Leg psykoterapeut

Delphi Institutet, Baldersgatan 7 B, 114 27 Stockholm

Tel – Fax: 08-663 00 09

mobil: 0708 18 00 19

www. delphiinstitutet.se 

Jag har under 8 år fått vägledning av Franciska von Koch i egenskap av personlig coach. Vilket resulterat i att jag har gått från att vara långtidssjukskriven på heltid under många år och beroende av medicinering med psykofarmaka för att klara tillvaron, och försäkringskassans förslag att sjukpensionera mig pga av min problematik såsom kroniskt depression med ångestsyndrom, innehållande rädslor för människor och världen och psykosomatiska smärtor i kroppen. Till att nu leva i en tillvaro av trygghet och tillit till min egen förmåga och omgivningen, där behovet av psykofarmaka inte längre är nödvändigt och jag har full arbetsförmåga. I dag är jag 29 år och studerar heltid på en av Stockholms mest väl ansedda skrädderi- och sömnadsutbildningar med drömmar om en framtid som modedesigner 

/anonym studerande

Några tidigare uppdragsgivare och konsultuppdrag

Eniro (friskvård)  2007 – 2009

KG Knutsson (friskvård)  2008 – 2009

KomUnikAktion AB, Institutets ledarutbildning                                             1995 – 2005

Conflictus;   konflikthantering för lärare vid skola                                               1994                                                                                                                                  

Delphi Insitutets psykoterapi steg 1  undervisning                                        2004

Uppsala Kommun, hemarbetsterapeut                                                                   1998