Secret life

Mystery of being

Just life

Let’s not forget or

Let’s return to the mystery of Silent inner being and

Enjoy

The mystery of loving 

The truth for its own sake

I am in love with someone

Who’s face I cannot see

You are in me

Behind my eye balls

Inside out

And you make my heart beat

You

Are not out there


Stilla puls lyser i natten

Jag vaknade i natten av en alarmerande känsla, blev tvungen att skriva en dikt som kopplade upp mig mot mig själv igen. 

Organiskt liv så föränderligt och förgängligt

Begärligt och bedrägligt

Förundrande förädlande

Så farligt att fästa sig vid

förrädiskt förföriskt
Ett Genomskinligt intet som lyser med stilla puls

i sin egen frånvaro

Ett ofött svart hål som genomborrar mitt hjärta

hjälper mig falla

kräver min fullständiga kapitulation över det oändliga
En saknad vän är likt en vålnad 

En ängel att gå vilse med i drömmarna

En närvarande kamrat däremot inger ett förrädiskt hopp 


Inget går att hålla fast

allt är rinnande sav som sjunger

Okänt landskap

Taking Refuge – may our world heal with The Medicin Buddha

Here comes an offering, its a song where we are singing the ”Refuge” – chant. The traditional meaning of this chant is:

”…We takes Refuge in the historical Buddha, the supreme Teacher who lived in India 2,500 years ago. Taking Refuge in the Buddha also means relying on our own innate potential to achieve the same state of enlightenment as the Buddha...” Dechen

A more contemporary meaning or way of putting it might be that we not only take refuge in our potential to achive the awakened state of the Buddha, but that our innate nature is one with the Buddha now and always ha been. That our True Nature is that awakened state and we just dont see it because of our delusions, projections, beliefs and ideas. Taking refuge then becomes something we do to that truth within us, which is one with all Buddhas of alla times that have been and will be.

Taking refuge in the dharma: ”The dharma is the Buddha’s teaching. Taking Refuge in the dharma means having confidence in your own experiences of the value and effectiveness of the dharma...” Dechen

I would say that we take refuge in the teachings of the dharma and the teachings handed down by thousands of years and that this gives us comfort in a longstanding tradition. The way that the buddhist teachings have become colored by different cultures cannot be denied and like with the times passing, different modes of thinking will affect the texts. Therefore I think we should be careful and not take any texts as absolute truths ever.

”The sangha is the Buddhist community, the spiritual companions with you practice the dharma. The sangha also represents beings who have achieved great realisation and spiritual understanding by following the Buddha’s teaching…” Dechen

Here I totally agree and only like to add that the Buddha is to have said that the sangha is the most important of these three. Therefore our friends of likeminded people are the vessel and give us the support that we need in order to travel on our spiritual journey. A teacher is important and the teachings are important but the friends on the road is the most important. From suffering to liberation.

Below you find a link to listen to the Refuge in a contemporary song under the beautiful blue Buddha of healing. May our world be healed.

https://soundcloud.com/kali-franciska-von-koch/refuge


GATE GATE PARAGATE


PARASAMGATE


BODHISWAHA

Beyond beyond beyond the beyond – liberation – swaha!

Andra advent, pandemi i världen och tingens förgänglighet

Morgonvinden bär flygande tranor

Jag hörde deras skri genom den gråblå himlen 

då jag vaknade med snusandet från en som sover bredvid

Vajande nakna grenar rör sig i decemberblåsten

Adventsstjärnan lyser trött, den

konkurrerar med gryningen

Att lämna mig själv är att finna mig själv 

igen och igen

i fältet där alla linjer börjar sin bana, snurrar och slutar

genom intet ut till något och tillbaka

Väver sitt nät av existens ur intet till något och tillbaka

cirkeln har ingen början 

mitt jag hänger mycket löst på sin tråd av drömmar

Vem andas i natten och vaknar i gryningen

Vad tänker och hoppas på morgondagen

Ur varandets djupblå grund öser jag och allt sin dröm

ur en bottenlös brunn tråcklar jag mig åter till begynnelsen där 

myten om mig själv försvinner tillbaka i sitt upphov

Kärleken andas, lever, dör i sig själv

Föds på nytt igen och igen i sin linda

Leker lättsamma lekar i vinden

Hänger tung och bråkig i vanans makt

Väcker upp det mörkaste grummel 

och det ljusaste skikt av glittrande stoff

Ett mysticum fantasticum gömmer sig i mitten

Jag värmer åter en kopp te och doppar en skorpa

Andra advent, pandemi i världen och tingens förgänglighet

Inger hopp om det intima samtalet, beröringen och de fysiska mötenas återkomst

Må världen vakna upp ur sin förvirring och sätta ljus

Måtte världens regenter vakna upp likt kung Ashoka

En kopp te med färsk ingefära. Liten eld i kaminen sprakar gemytligt. För tidigt att tända adventsljusstaken jag köpte på Röda korset i Slite igår. Där fanns systembolag också, så det blev en flaska eko glögg och sedan ett fång rosor plus en ormbunke som fick följa med hem från Coop.

Lyssnar till flugor som surrar (tur det finns insekter). Nu Kommer gryningen långsamt. Tallgrenarnas siluett vajar i vinden som viner i husknuten. Tillbaka i sängen med boken; Tjänarinnans Berättelse av M Atwood, mästarinnan av ord. Sedan dags för morgonmeditation med europeiska gruppen online i Varande, Närvaro, Vackert. Ber för USA och demokratins överlevnad i det stora landet. Ber att våldet ska få ett slut i världen. Att människan ska vakna upp. Snart är livet över ju! Vad gjorde vi med den korta tiden? Måtte världens regenter vakna upp likt kung Ashoka och omvända sig till fredens religion. Må alla varelser leva i frid och harmoni. Må alla varelser bli befriade från lidande!

Vad är hemma

För att det ska kännas riktigt hemma krävs det två saker. Utan dessa två är det ett tillfälligt boende, (som om inte allt boende är det). Dessa två saker är ett piano och en katt. Utan piano saknas blodådern där jag kan förvalta, leva ut, göra egen terapi, leka, njuta, skapa, förbli levande. Utan katt blir hemmet en eremitboning vilket kan vara bra och helt ok i perioder. Men med katt blir det genast en familjekänsla, en närvaro på fyra ben som man kan gosa med, som behöver en, som är gullig och väcker moderskänslor, dessutom kan man prata med den och ibland blir det bebisspråk. Dessutom är det en närvarande kamrat. Förr i tiden, ja för inte så länge sedan behövdes en tredje sak, nämligen en man för att det skulle vara ett hem. Nu räcker det med att ha en älskare och en kamrat på lite håll, så att jag får min egen tid för meditation, skapande och skrivande i lugn och ro. Men om jag ska vara riktigt sanningsenlig är hemma någonting djupt närvarande inne i mig och överallt och det är inte beroende av vare sig katt, man eller piano. Detta är dagens sanning. Någon sade; ”home is where the heart is and my heart is with you”, men jag säger ”home is the heart” och det hjärtat ÄR hemma.

Att komma hem till det hjärtat är en metafor för att dväljas i den kammaren som saknar väggar, det hjärtat som omfamnar allt. Svårt att beskriva, somliga kallar det närvaro.

Kabir uttrycker sig väl!

Måleriet som lek, process och levande liv

Abstrakt måleri var för mig en obegriplig gåta tills för några år sedan. Att leka fram konsten som jag gör nu för tiden skänker stor glädje och det händer med inspiration och lust. Det innebär inte att jag ringaktar det gedigna hantverk som måleriet kan vara, eller att jag föraktar realistisk konst, nej absolut inte.

Ju friare jag blir i min själ, ju friare blir jag i mitt kreativa uttryck.

Idag målar jag bara för mitt höga nöjes skull och inte för att vinna, inte heller för få likes, bli applåderad eller erkänd. Det är väldigt skönt och avslappnat. Jag vet att jag ska dö snart; typ när som helst eller om tio, tjugo, max trettioåtta år, jag ingen vet. Och så lever jag numera mitt liv i allt större utsträckning, ”här och nu” med så mycket kärlek och medkänsla till mig själv och andra som det går. Mitt liv är inte mitt, mitt liv är som allt liv ett uttryck för DET SOM LEVER I ALLT. Personligheten får finnas, men den är lika flyktig som en sommarvind, om 100 år är den borta.

Här syns ett axplock av mitt måleri. Överst längst till vänster är det projekt jag jobbar/leker med nu, det är en tavla som målats om ett antal ggr. Tillhöger om mitt porträtt överst syns en målning som handlade om min judiska bakgrund. Den heter ”Healing The Ancestors” och hedrar alla de som gått före mig, min mor som var halvjudinna, hennes far som var heljude och hans fruktansvärda livsöde då han blev inkallad till arbetsläger i Ungern strax för andra världskrigets utbrott. Han kom aldrig hem igen, ingen vet riktigt vad som hände honom.

Till höger om den tavlan överst syns ”En kvinnas dröm” och detta måleri kom till mig sommaren 2014 då jag upptäckte hur jag kunde se figurer i bilden som jag fyllde i med kol. I samband med en smärtsam skilsmässa upphörde detta måleri och jag slutade att måla och ägnade mig åt skrivandet istället under flera år. Längst ner i mitten syns ”Pregnant with Shiva” och det är en ny tavla som också är på gång och ej färdig. Övriga bilder är äldre. De flesta är sålda.

Må alla varelser finna sin egen autentiska kreativitet och leva sitt liv i skapande frihet!

Art and meditation is LOVE

Art and meditation is my heart- door to the deep mystery of the present moment. Art for me contains music, painting, singing, playing instruments, listening to music, dancing AND meditation contains presence, being, mindfulness, breathing, Dharma teachings and death. Yes living and dying is present in meditation watching each moment come and pass, bringing awareness to change, impermanence and the ever fleeting timeless space in which all appears and disappears in. Now it is Fall, yesterday it was Summer and before that Spring. Now we have a Pandemic, tomorrow we will see. But our longing is for homecoming to the depth of our own True Nature. We may think its out there but…..I believe it within our own being. Call it love, God, being, presence, emptiness, space, Nirvana, Grace.

Throw it into the air and see how it lands

 The depth of oral longing is simply a reflection of the deepest longing of the heart for its ultimate beloved. One has mistaken the libidinal exciting object of the oral stage for the true beloved, thus embarking on a never-ending journey of estrangement. By turning outward for fullness, the soul disconnected from her inner Being, then sought in outside objects.” Hamid Almaas – ”The Point of exixtence” 

Be happy and change the world!

Hjärtats närvaro

Fördjupningskurs med meditation, inquiryövningar, transformationspsykologi & Buddha Dharma

”I samband med att jag sagt upp mig ifrån min anställning har jag mer tid att dela med mig av det jag älskar och ägnat hela mitt liv åt, nämligen Dharma, meditationens väsen och den djupare psykologiska förståelsen samt integreringen av vår andliga natur med vårt fysiska liv.”

Därför inbjuder jag nu till en fördjupningskurs som kommer att pågå måndagar 21 september – 23 november. Jag ser verkligen fram emot att få dela denna hösttermin med en mindre grupp dedikerade dharmavänner” Kali, (Franciska von Koch)

Måndagar kl 16.30 – 18.15 ses vi på Södermalm i Stockholm och fördjupar kontakten med oss själva, varandet och meditationens väsen.

Fördjupningskursen innehåller meditation, inquiryövningar, transformationspsykologi & Buddha Dharma. Teori kommer att varvas med praktik och inquiry. Vi kommer hålla viss tyst samvaro, undervisnings pass varvas med egna utforskningsperioder, sk Inquirystunder i mindre grupper samt frågestund/delning med gruppen. Detta blir en fast grupp och viss förkunskaper krävs. Vid 8 tillfällen under hösten går vi djupare tillsamman i en trygg grupp och jag som håller i gruppen är erfaren dharmalärare, psykoterapeut och har arbetat med grupper sedan början av 90-talet. Efter gruppen kan du äta en medhavd måltid och sedan vara med på 3juvelers ordinarie meditation kl 19.00

När: 21 september är provapå gång:

28/9 – 5, 12, 19, 26 oktober – 9, 23 november

Var: På Drom Tönpa, Erstagatan, Södermalm, Stockholm

Terminsavgift: 1600 kr / 1100 kr, (950 kr arbetslös/studerande) 3juveler@gmail.com

Att flyta med på livets ocean

Inquiry innebär nyfikenhet

Att mogna som andlig människa handlar om mycket mer än att ha andliga upplevelser och kanske främst om att veta vem vi faktiskt ÄR.

För att vakna upp till vår Sanna Natur odlar vi:

Strukturer och jagbilder – Persona och identitet, mycket har vi med oss som präglar känslan av ”jag”. Att göra inquiry kan innebära just att vi samtalar om tex detta. Inledningsvis på vår väg har vi då och då en liten upplevelse av frihet, kanske av rymd eller klarhet. Efter hand blir det så småningom tvärtom: vi har då och då lite gnissel i tillvaron som kommer i vägen för klarheten som hade blivit en del av vår vardag.

Var befinner vi oss? Vem tar vi oss själva för? Var finner vi vår trygghet- vilken struktur ger oss en hållande ram? (Mitt hem, säng, min meditation, familj, jobb osv.) Och vem eller vad är jag utan detta? Här möter vi kanske först en känsla av tomhet som är obehaglig. Om vi kan stanna där med den tomheten, vara med den, hålla i oss själva i den utan att springa ifrån den, då kan vi öppna oss för space/rymd/sanning som är gränslös och hållande på ett nytt sätt. Här tränas sinnet genom meditationsförankring och inquiry i trygg grupp.

Att vara hållen av rymd genom kontakt med essens
När vi finner en struktur och sedan ser hur den strukturen finns i ett större samanhang kommer vi i kontakt med rummet, rymden – som håller i strukturen. Befrielsen från att vara hållen av något som är i ständig förändring till att vara hållen av närvaron som alltid finns här är enorm.

En deltagare från kursen jag höll 2012 uttrycker sig så här;

”Inquiry har hjälpt mig att få perspektiv på mina tankar och känslor, lärt mig att ta ett steg tillbaka och betrakta. Meditation erbjuder också detta, men inquiry ger en möjlighet att spegla sig i en annan människa vilket även ger en känsla av samhörighet och trygghet. Frågor vi ställer när vi gör inquiry kan man göra även när man är själv, vilket jag försöker komma ihåg att göra”

Håll i din andning med varsamhet – solen finns i hjärtat av närvaron

Intention: avsikten att vakna upp till sanning och visdom.
Medveten närvaro: vi övar mindfulness i kropp, sinne och tal i vardagen. Empatisk hållande närvaro: Genom att acceptera och överlämna oss till nuet utvecklar vi empati. Detta hållande, empatiska fält som odlas medvetet blir en ”närvaroskål” ur vilken utforskande kan ske med kärlek och omsorg. Egostrukturer och självbilder genomlyses med ett slags ”hållande”. Tacksamhet: Genom att uppmärksamma vad vi faktiskt har och vad som fungerar i vårt liv medvetet, kan vi skifta uppmärksamhet från destruktiva tankebanor och odla tacksamhet.

Lärare

Franciska von Koch (Kali) har sedan sjuttiotalet många resor, retreater och möten med lärare från flera traditioner bakom sig. Hon har undervisat i buddistisk meditation (Vipassana) sedan 90-talet bl.a i Indien, gjort många längre egna retreater och hon har en steg-1 examen i psykoterapi samt Expressive Arts. I början av år 2000 gick hon ett 2,5 årigt fördjupnings- program i buddhism, (DPP) vid Spirit Rock Meditation Center och hon är elev i Diamond Approach sedan mer än ett decennium.

Meditationen ger mig livskvalité och har länge varit en naturlig del av min vardag. Dess värde kan inte mätas eller jämföras med något annat i tillvaron” Kali

https://franciskavonkoch.com/meditation/

Hjärtats närvaro

Intresse anmälan

Skriv och berätta varför du vill vara med i den här gruppen och om dina erfarenheter av: * Meditation * Inquiry * Och berätta gärna om du har gjort något eget psykologiskt och/eller spirituellt arbete tidigare. * Har du mediterat med gruppen 3juveler tidigare, annan tradition eller grupp? * Vad hoppas du få ut av gruppen? Något annat du vill att läraren ska veta?

Skriv namn, adress och epost samt telefonnummer och skicka till 3juveler@gmail.com

Arrangör www.3juveler.nu

Letting go of control

Its a lifetime business and a process that needs ongoing inquiry. Space and structure require each other, just like these rocks hanging here with the blue sky as its background.

Waiting for the world to resume to open space, to health and freedom to travel between countries. Waiting for the world to embrace democracy as it used to when I was young, at least the western countries. I don’t like what i’m seeing in countries like Belarus, Russia, USA, China, Hungary, Poland etc. It gives me a bad feeling and Im just wondering how can a person spend so much energy wanting power when they anyway soon is going to be dead? How can a person not care what happens to the people of a country, it just is strange. What a waist of time and life.

Pondering, contemplating presence, being presence, being being, who is the watcher, who is aware? This early buddhist statue shows a contemplating being with wisdom. Where are these beings today in our world? It may be the person next to you walking down the street, in the subway, at your office. It may be yourself in a glimts of a moment when you are sitting on the toilet.

The image of compassionate Avalokiteshwara

We can learn to be kind and practice kindness and it’s good for everybody. But it’s difficult in the face of hatred, threat, hunger and pain. These are those challenging moments in ones life when we need to hold our selves and return to basics. The basics of breathing and staying close to our inner being, body and senses and not think too much. Often we need help to do so. I most certainly did many times. Thanks to all those who where there for me in those difficult times. May we never be afraid to ask for help and look for support. May all beings be happy and free from suffering. May all beings wake up to their inner most true nature of loving presence.

Small contemporary Icons in acrylics with gold available on order for your home altar just email me for more details: mettha@gmail.com