Maranasati – Utforska döden och vakna upp till livet

Att leva & dö – ett fördjupningsprogram hösten 2021
med Franciska von Koch (Kali)

Sitting still


”Det här med döden är stark medicin. Undervisningen har hjälpt mig att gå djupt
in i rum inom mig själv jag inte visste fanns, rum av tystnad och djup frid. Det
har givit en känsla av att födas på nytt in i livet, fri från förvirring med ett
jämnmod trots smärtsamma, ofrivilliga förändringar i livet. Det har blivit lättare
att släppa taget om sådant som livet tvingat mig att släppa. När jag släpper
taget kommer friheten in med expansiv närvaro.” Kali


Ingår i kursen
* Meditation (guidad och tyst)
* Visualiseringar
* Inquiry
* Brahma Viharas (självmedkänsla, metta etc)
* Samtal
* Dharmaundervisning
* Övningar


Inom buddistisk traditionell undervisning övar man sig i ”medvetenhet om
döden” som ett sätt att lära sig att släppa taget om sådant vi förr eller senare
måste släppa. Men den här kursen är också ett sätt att komma att uppskatta
vad man faktiskt har i livet. Kursen handlar därför om att både leva och dö.


Under den här kursen får vi nycklar till hur vi kan släppa taget och expandera
vårt medvetandefält i en kärleksfull närvaro och medkänsla. Vår kontemplativa
utforskning sker genom tysta meditationer, traditionella guidade visualiseringar
samt meditativa verbala utforskningsstunder, så kallad Inquiry.

 • Genom att komma till en djupare insikt om hur allt ständigt förändras kan vi
  vakna upp till vår sanna natur som på ett mystiskt sätt går bortom liv och död.

 • Genom att medvetandegöra förgänglighet lär vi oss att vakna upp i det liv vi
  faktiskt lever här och nu.

 • Genom att undersöka värdet i att födas som människa väcks vår glädje,
  tacksamhet och uppskattning för de goda aspekterna i livet.

 • Genom att utöva de fyra Brahma Viharas; ”kärleksfull vänlighet, medkänsla,
  glädje och jämnmod” öppnas vårt hjärta, vaknar kärleken och medkänslan om
  oss själva och hela vår omvärld. Insikt om lidandet som människa.

Anmälan och kostnad

 1. Mejla intresse till 3juveler@gmail.com
 2. Vi bokar in ett individuellt samtal (på zoom eller live)
 3. För att delta ser vi helst att du gjort minst en längre retreat tidigare,
  eller likvärdig praktik. Undantag kan ges efter samtal med läraren.

  6 Måndagar kl 16.30 – 18.15
  13 och 27 september,
  18 oktober,
  1, 15, 29 november – Allmän
  Måndagsmeditation följer kl 19 – 20.30 som man kan stanna på.
  Kostnad 1500 kr – 2300 kr (arbetslös, studerande, anställd, för
  egenföretagare)

 • Drömmen om fjärilen
  ”En gång drömde jag att jag var en fjäril. Jag flög glad omkring och tänkte inte
  på något annat än att vara fjäril. Då vaknade jag med ens, och det stod klart för
  mig att jag var Chuang Chou. Men nu vet jag inte om jag är Chuang Chou som
  drömde att jag var en fjäril, eller om jag i själva verket är en fjäril som drömmer
  att den är Chuang Chou.”
 • Kali, Franciska von Koch

  Lärare

  Kali (Franciska von Koch), lärare hos föreningen 3juveler leder den här kursen. Hon har undervisat i Maranasati i flera format tidigare, bland annat med hjälp av Vipassanaläraren Steven Levines bok ”One year to live”. Själv har hon utövat Maranasati på Spirit Rock meditation center i USA 2009 i samband med programmet ”Dedicated Practitionar programme” (DPP) under ledning av Jack Kornfield.

  Under pandemiåret 2020 gjorde hon
  en kurs med A. H Almaas kring ämnet döden och en fördjupning i ämnet skedde med hjälp av olika inquiries.

  %d bloggare gillar detta: