Måleriet som lek, process och levande liv

Abstrakt måleri var för mig en obegriplig gåta tills för några år sedan. Att leka fram konsten som jag gör nu för tiden skänker stor glädje och det händer med inspiration och lust. Det innebär inte att jag ringaktar det gedigna hantverk som måleriet kan vara, eller att jag föraktar realistisk konst, nej absolut inte.

Ju friare jag blir i min själ, ju friare blir jag i mitt kreativa uttryck.

Idag målar jag bara för mitt höga nöjes skull och inte för att vinna, inte heller för få likes, bli applåderad eller erkänd. Det är väldigt skönt och avslappnat. Jag vet att jag ska dö snart; typ när som helst eller om tio, tjugo, max trettioåtta år, jag ingen vet. Och så lever jag numera mitt liv i allt större utsträckning, ”här och nu” med så mycket kärlek och medkänsla till mig själv och andra som det går. Mitt liv är inte mitt, mitt liv är som allt liv ett uttryck för DET SOM LEVER I ALLT. Personligheten får finnas, men den är lika flyktig som en sommarvind, om 100 år är den borta.

Här syns ett axplock av mitt måleri. Överst längst till vänster är det projekt jag jobbar/leker med nu, det är en tavla som målats om ett antal ggr. Tillhöger om mitt porträtt överst syns en målning som handlade om min judiska bakgrund. Den heter ”Healing The Ancestors” och hedrar alla de som gått före mig, min mor som var halvjudinna, hennes far som var heljude och hans fruktansvärda livsöde då han blev inkallad till arbetsläger i Ungern strax för andra världskrigets utbrott. Han kom aldrig hem igen, ingen vet riktigt vad som hände honom.

Till höger om den tavlan överst syns ”En kvinnas dröm” och detta måleri kom till mig sommaren 2014 då jag upptäckte hur jag kunde se figurer i bilden som jag fyllde i med kol. I samband med en smärtsam skilsmässa upphörde detta måleri och jag slutade att måla och ägnade mig åt skrivandet istället under flera år. Längst ner i mitten syns ”Pregnant with Shiva” och det är en ny tavla som också är på gång och ej färdig. Övriga bilder är äldre. De flesta är sålda.

Må alla varelser finna sin egen autentiska kreativitet och leva sitt liv i skapande frihet!

%d bloggare gillar detta: