Hjärtats närvaro

Fördjupningskurs med meditation, inquiryövningar, transformationspsykologi & Buddha Dharma

”I samband med att jag sagt upp mig ifrån min anställning har jag mer tid att dela med mig av det jag älskar och ägnat hela mitt liv åt, nämligen Dharma, meditationens väsen och den djupare psykologiska förståelsen samt integreringen av vår andliga natur med vårt fysiska liv.”

Därför inbjuder jag nu till en fördjupningskurs som kommer att pågå måndagar 21 september – 23 november. Jag ser verkligen fram emot att få dela denna hösttermin med en mindre grupp dedikerade dharmavänner” Kali, (Franciska von Koch)

Måndagar kl 16.30 – 18.15 ses vi på Södermalm i Stockholm och fördjupar kontakten med oss själva, varandet och meditationens väsen.

Fördjupningskursen innehåller meditation, inquiryövningar, transformationspsykologi & Buddha Dharma. Teori kommer att varvas med praktik och inquiry. Vi kommer hålla viss tyst samvaro, undervisnings pass varvas med egna utforskningsperioder, sk Inquirystunder i mindre grupper samt frågestund/delning med gruppen. Detta blir en fast grupp och viss förkunskaper krävs. Vid 8 tillfällen under hösten går vi djupare tillsamman i en trygg grupp och jag som håller i gruppen är erfaren dharmalärare, psykoterapeut och har arbetat med grupper sedan början av 90-talet. Efter gruppen kan du äta en medhavd måltid och sedan vara med på 3juvelers ordinarie meditation kl 19.00

När: 21 september är provapå gång:

28/9 – 5, 12, 19, 26 oktober – 9, 23 november

Var: På Drom Tönpa, Erstagatan, Södermalm, Stockholm

Terminsavgift: 1600 kr / 1100 kr, (950 kr arbetslös/studerande) 3juveler@gmail.com

Att flyta med på livets ocean

Inquiry innebär nyfikenhet

Att mogna som andlig människa handlar om mycket mer än att ha andliga upplevelser och kanske främst om att veta vem vi faktiskt ÄR.

För att vakna upp till vår Sanna Natur odlar vi:

Strukturer och jagbilder – Persona och identitet, mycket har vi med oss som präglar känslan av ”jag”. Att göra inquiry kan innebära just att vi samtalar om tex detta. Inledningsvis på vår väg har vi då och då en liten upplevelse av frihet, kanske av rymd eller klarhet. Efter hand blir det så småningom tvärtom: vi har då och då lite gnissel i tillvaron som kommer i vägen för klarheten som hade blivit en del av vår vardag.

Var befinner vi oss? Vem tar vi oss själva för? Var finner vi vår trygghet- vilken struktur ger oss en hållande ram? (Mitt hem, säng, min meditation, familj, jobb osv.) Och vem eller vad är jag utan detta? Här möter vi kanske först en känsla av tomhet som är obehaglig. Om vi kan stanna där med den tomheten, vara med den, hålla i oss själva i den utan att springa ifrån den, då kan vi öppna oss för space/rymd/sanning som är gränslös och hållande på ett nytt sätt. Här tränas sinnet genom meditationsförankring och inquiry i trygg grupp.

Att vara hållen av rymd genom kontakt med essens
När vi finner en struktur och sedan ser hur den strukturen finns i ett större samanhang kommer vi i kontakt med rummet, rymden – som håller i strukturen. Befrielsen från att vara hållen av något som är i ständig förändring till att vara hållen av närvaron som alltid finns här är enorm.

En deltagare från kursen jag höll 2012 uttrycker sig så här;

”Inquiry har hjälpt mig att få perspektiv på mina tankar och känslor, lärt mig att ta ett steg tillbaka och betrakta. Meditation erbjuder också detta, men inquiry ger en möjlighet att spegla sig i en annan människa vilket även ger en känsla av samhörighet och trygghet. Frågor vi ställer när vi gör inquiry kan man göra även när man är själv, vilket jag försöker komma ihåg att göra”

Håll i din andning med varsamhet – solen finns i hjärtat av närvaron

Intention: avsikten att vakna upp till sanning och visdom.
Medveten närvaro: vi övar mindfulness i kropp, sinne och tal i vardagen. Empatisk hållande närvaro: Genom att acceptera och överlämna oss till nuet utvecklar vi empati. Detta hållande, empatiska fält som odlas medvetet blir en ”närvaroskål” ur vilken utforskande kan ske med kärlek och omsorg. Egostrukturer och självbilder genomlyses med ett slags ”hållande”. Tacksamhet: Genom att uppmärksamma vad vi faktiskt har och vad som fungerar i vårt liv medvetet, kan vi skifta uppmärksamhet från destruktiva tankebanor och odla tacksamhet.

Lärare

Franciska von Koch (Kali) har sedan sjuttiotalet många resor, retreater och möten med lärare från flera traditioner bakom sig. Hon har undervisat i buddistisk meditation (Vipassana) sedan 90-talet bl.a i Indien, gjort många längre egna retreater och hon har en steg-1 examen i psykoterapi samt Expressive Arts. I början av år 2000 gick hon ett 2,5 årigt fördjupnings- program i buddhism, (DPP) vid Spirit Rock Meditation Center och hon är elev i Diamond Approach sedan mer än ett decennium.

Meditationen ger mig livskvalité och har länge varit en naturlig del av min vardag. Dess värde kan inte mätas eller jämföras med något annat i tillvaron” Kali

https://franciskavonkoch.com/meditation/

Hjärtats närvaro

Intresse anmälan

Skriv och berätta varför du vill vara med i den här gruppen och om dina erfarenheter av: * Meditation * Inquiry * Och berätta gärna om du har gjort något eget psykologiskt och/eller spirituellt arbete tidigare. * Har du mediterat med gruppen 3juveler tidigare, annan tradition eller grupp? * Vad hoppas du få ut av gruppen? Något annat du vill att läraren ska veta?

Skriv namn, adress och epost samt telefonnummer och skicka till 3juveler@gmail.com

Arrangör www.3juveler.nu

%d bloggare gillar detta: