Alla religioner har sanningshalt och lögn och den största boven är de kulturella olikheterna som görs om till religiösa sanningar.

Närmast mitt hjärta ligger att vara i kontakt med närvaro, att vara autentisk och att utforska det som finns här, vad jag känner och upplever, förnimmer osv på ett lite mer objektivt sätt. Genom att utöva meditation, mindfulness (som översätts med medveten sinnesnärvaro eller uppmärksamhet) och inquiry=utforskande övningar tränas sinnet om från reaktivitet till varseblivning..

Boken Omvänt uppror handlar om en tid i mitt liv då jag var mycket ung, 17 år och andligt sökande. Idag tre decennium senare kan jag säga att mitt andliga sökande, som började i förvirring och psykologiskt obearbetad historia, ungdomlig revolt med mer, (vilket boken Omvänt uppror gestaltar), har burit frukt. Allt var inte förgäves och den som söker skall finna, ge inte upp.

Sedan drygt 10 år håller jag, tillsammans med några kollegor i en meditationsgrupp som träffas varje måndag. Undervisning är förankrad i en buddistisk tradition. Jag arbetar också som uttryckande konstterapeut och jag har en anställning på ett äldreboende där jag arbetar med att skBuddhor i trädgårdapa kvalitét för de boende genom kreativitet, måleri, musik, meditation och jag ansvarar för ett konstgalleri.

Så från och med nu kommer denna blogg handla om mer av det jag sysslar med idag. Min första bok är den ursprungliga grunden för mitt skrivande. Kommande bok kommer att handla om hur det gick sedan. Resan började i kristendom, gick vidare till islam, nästa bok handlar om hinduism och så småningom buddism. Alla religioner har sanningshalt och lögn och den största boven är de kulturella olikheterna som görs om till religiös
a sanningar.

%d bloggare gillar detta: